דיאגנוסטיקה

 

טירלאב - מערכת לבדיקת איכות הדמעות

דפי פלורוסין לבדיקת הקרנית

חומרים וכלי ניתוח

 

חומרים למהלך הניתוח

כלי ניתוח חברת ג'אנח האיטלקית

כלי ניתוח חברת קטליסט ארה"ב

חומרים לניתוחי רישתית חברת אופטפיוצ'ר